Tekst napisany wbrew teorii Hemingwaya :)

Wbrew ambitnym wzorcom filmowym, opiniom krytyków i innych znających się … na wszystkim…. Chciałbym, ba marzyłbym, aby ten film skończył się inaczej. 

Więcej